Деветте китайски билки на безсмъртието

Китайците са един от първите народи, които са открили орхидеите и са ги отглеждали в култивация. Една от първите орхидеи, които са рисувани по съдове и са възпяти в поезия е Dendrobium moniliforme Тие пи Ши ху. В Китакй и до днес се пият изсушени цветове и грудки от това растение за подмладяване.. Заедно с Dendrobium nobile Ши ху – това е една от деветте китайски билки на безсмъртието – за удължаване на живота. Другите билки са:

Saussurea involucrata Tian Shan Xue Lian (от планината Tian Shan)

Panax ginseng San Liang Zhong Ren Shen (Женшен или три лианг)

Wolfiporia extensa He Shou Wu, Fu Ling (шейсет годишен цикъл)

Cistanche deserticola Cong Rong

Ganoderma lucidum Shen Shan Ling Zhi

Морски перли Hai Di Zhen Zhu

Ophiocordyceps sinensis Dong Chong Xia Cao