Интересно

Лекция за ванди и вандови орхидеи

Поради големия интерес орхидееният експерт Крум Сотиров подготвя лекция “Ванди и вандови растения”. Тя ще бъде изнесена пред Първо орхидеено общество на 27 март 2021 г., симпатизанти и любители на орхидеите. Верен на себе си, Крум ще разгърне темата във всичките й аспекти: ще изясни наименованията, разновидностите, възможностите за отглеждане в домашни условия.

Интересът към вандовите растения нараства все повече и точно затова “Орхидария” поддържа и развива наличност от тези видове. Сред тях са и неофинетиите, чието многообразие се разраства все повече със създаването на нови интересни хибриди.